******** TEST OMGEVING ******** TEST OMGEVING ******** TEST OMGEVING ********

DEZE PAGINA IS EEN PRODUCT IN ONTWIKKELING . MOCHT U INTERESSE HEBBEN MAG U NATUURLIJK HET FORMULIER INVULLEN. IK ZAL DAN CONTACT MET U OPNEMEN. ECHTER DIT PRODUCT IS NOG IN ONTWIKKELING EN IK KAN U NIET GARANDEREN HOE SNEL IK ER AAN TOE GA KOMEN.

MICHIEL TEBBES

Op 13 maart 2024 is de AI Act officieel goedgekeurd in Europa. Deze EU-verordening reguleert het gebruik van algoritmen en kunstmatige intelligentie (AI) en vereist dat risico’s voor mens en maatschappij worden geminimaliseerd. Vooral in de zorg, waar vaak gebruik wordt gemaakt van AI-systemen met een hoog risiconiveau, is deze wetgeving cruciaal. Hoog risico AI, zoals medische hulpmiddelen, zijn toegestaan mits aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Voor AI in de zorg gelden uitgebreide verplichtingen, zoals risicomanagement, databeheer en menselijk toezicht. Wij helpen je graag bij de naleving van deze regelgeving.

Wanneer moet u voldoen?

DeadlineVereisteTijdlijn
Verboden AI-systemenStoppen met het gebruik van verboden AI-systemen zoals biometrische surveillance en predictive policing.Binnen 6 maanden na inwerkingtreding (halverwege 2024)
Algemene AI-systemenVoldoen aan regels voor niet-specifiek hoog-risico AI.Binnen 12 maanden na inwerkingtreding (begin 2025)
Hoog-risico AI-systemenVoldoen aan alle verplichtingen voor hoog-risico AI-systemen, inclusief risicomanagement, gegevensbeheer, technische documentatie, transparantie en menselijk toezicht.Binnen 24 maanden na inwerkingtreding (begin 2026)
AI in gereguleerde productenVoldoen aan nieuwe wet voor AI als veiligheidscomponent in medische of andere gereguleerde producten.Binnen 36 maanden na inwerkingtreding (begin 2027)

Europese AI-Act Zelfscan

AI Compliance Quick Scan voor Zorginstellingen

Door de zelfscan in te vullen, krijgt u snel een overzicht van de vijf belangrijkste punten uit de ruim 30 uit de AI-act die van invloed zijn op zorginstellingen. Gebruik het formulier onderaan de pagina voor een volledige scan en advies over hoe u uw zorginstelling AI-act proof kunt maken.

1. Heeft u een overzicht van alle gebruikte AI-systemen binnen uw zorginstelling?

2. Zijn de AI-systemen gecategoriseerd op basis van hun risiconiveau?

3. Worden er AI-systemen gebruikt die vallen onder de hoog risico categorie?

4. Is er een beleid voor risicobeheer van AI-systemen?

5. Zijn er maatregelen getroffen om vooroordelen en representativiteit in de gebruikte datasets te beheren?Contact formulier

    DEZE PAGINA IS IN ONTWIKKELING . MOCHT U INTERESSE HEBBEN MAG U NATUURLIJK HET FORMULIER INVULLEN. IK ZAL DAN CONTACT MET U OPNEMEN. ECHTER DIT PRODUCT IS NOG IN ONTWIKKELING EN IK KAN U NIET GARANDEREN HOE SNEL IK ER AAN TOE GA KOMEN.

    MICHIEL TEBBES

    ******** TEST OMGEVING ******** TEST OMGEVING ******** TEST OMGEVING ********

    Ga naar de inhoud